ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ThờI gian: 19H00 – THỨ 5 NGÀY 12.01.2023

Địa đIểm: HỘI TRƯỜNG A – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÊM CHUNG KẾT

    miễn phí vé vào cổng